Ne aliniem cu exactitate doctrinei conţinută în Preambulul Documentului Naţiunilor Unite:

,, ... de a reafirma credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea fiinţei umane ...’’

Universitatea Spirituală Mondială Brahma Kumaris din Mt. Abu, India, este o Organizaţie non-guvernamentală internaţională (ONG) cu statut consultativ general la Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite şi cu statut consultativ la UNICEF. De asemenea este afiliată la Departamentul de Informaţii Publice din ONU.

Organizaţia Brahma Kumaris susţine proiectul ONU Milenium Developmment Goals (Scopurile de Dezvoltare ale Mileniului) cu o gamă largă de programe ce promovează educaţia; egalitatea între sexe şi împuternicirea femeilor; sănătatea şi bunăstarea mentală, fizică şi spirituală; şi susţinerea mediului înconjurător.

Competenţa lor specială în domeniul valorilor umane şi sociale le permite să aducă o abordare etică şi spirituală deosebită intereselor mondiale. Cu această înzestrare Brahma Kumaris lucrează în mod susţinut cu comitetele şi conducerile ONG-urilor, cu agenţiile speciale şi misiunile guvernamentale şi participă activ prin declaraţii orale şi scrise şa conferinţele şi întrunirile Naţiunilor Unite.

The BKs urmăresc mereu să promoveze conştiinţa şi să sublinieze aspiraţiile măreţe şi principiile Naţiunilor Unite. Pentru aceasta ei iniţiază proiecte internaţionale pentru a le da posibilitatea oamenilor din întreaga lume să participe în activităţi de interes social şi umanitar.

Prin această reţea internaţională de centre, The BKs organizează activităţi speciale, seminarii, ateliere, dialoguri, conferinţe şi expoziţii care le oferă oamenilor cadrul necesar pentru a-şi spune opiniile despre aspecte imortante care le influenţează vieţile, şi totodată aceste activităţi le oferă siguranţa că mesajele lor ajung înapoi la Naţiunile Unite.

Site-ul web este www.bkun.org