Informații generale

Brahma Kumaris este o mișcare spirituală internațională dedicată transformării personale și renașterii lumii. Fondată în India în 1937, Brahma Kumaris s-a răspândit în peste 110 țări de pe toate continentele și a avut un impact extins în multe sectoare ca un ONG internațional. Oricum, angajamentul lor real este de a sprijini oamenii în a-și transforma propria lor perspectivă asupra vieții de la una materială la una spirituală. Susține cultivarea unei conștiințe colective adânci asupra păcii și a demnității individuale a fiecărui suflet.

Coordonarea internațională

Sediul spiritual al Brahma Kumaris este Muntele Abu, India. La nivel național, activitățile sunt, în general, coordonate de către persoane locale care respectă principiile spirituale promovate de Brahma Kumaris și lucrează în acord cu legile locale. Activitățile de interes internațional sunt coordonate regional de la birourile din Londra, Moscova, Nairobi, New York și Sydney.

Rolul femeilor ca lideri spirituali

introduction role of women

 

Brahma Kumaris este cea mai mare organizație spirituală din lume condusă de femei. Prajapita Brahma Baba, fondatorul său, a fost cel care a ales să pună femeile în față încă de la început. Această decizie a așezat Brahma Kumaris pe o scenă aparte în rândul organizațiilor religioase și spirituale din lume. De mai bine de 80 de ani, leadershipul lor s-a caracterizat printr-un curaj extraordinar, o capacitate de a ierta și o adâncă devoțiune către unitate.

Deși femeile dețin pozițiile de top în administrația organizației, acestea au luat întotdeauna decizii în parteneriat cu bărbații. Este un model de leadership al parteneriatului și al consensului, bazat pe respect, egalitate și modestie. Astfel, acesta este un exemplu de jurisdicție armonioasă și eficientă.

 

General information 

Brahma Kumaris is a worldwide spiritual movement dedicated to personal transformation and world renewal. Founded in India in 1937, Brahma  Kumaris has spread to over 110 countries on all continents and has had an extensive impact in many sectors as an international NGO. However, their real commitment is to helping individuals transform their perspective of the world from material to spiritual. It supports the cultivation of a deep collective consciousness of peace and of the individual dignity of each soul.

International coordination

The spiritual headquarters of Brahma Kumaris is in Mount Abu, India. At a national level, activities are generally coordinated by local people in alignment with the spiritual principles of Brahma Kumaris, working in accordance with the laws of the land. Activities of international interest are coordinated regionally from offices in London, Moscow, Nairobi, New York and Sydney.

The role of women as spiritual leaders

Brahma Kumaris is the largest spiritual organisation in the world led by women. It was the founder, Prajapita Brahma Baba, who chose to put women in front from the very beginning, and it has set Brahma Kumaris apart on the stage of the world's religions and spiritual organisations. For over 80 years their leadership has been characterised by steady courage, a capacity for forgiveness and a deep commitment to unity.  

Although women hold the top administrative positions, the women who hold these positions have always made decisions in partnership with the men. It is a partnership and consensus model of leadership, based on respect, equality and humility. As such, it stands as an exemplar of accomplished and harmonious jurisdiction.